زیست گستر

بنر پارک مدرس

زیست گستر

کشاورزی

طرح تولید ماهیهای زینتی جدیدو پرورش گیاهان آکواریومی

زیست گستر

کارگروه تخصصی: کشاورزی
کشاورزی
طرح تولید ماهیهای زینتی جدیدو پرورش گیاهان آکواریومی

سوابق اجرایی

مدیرعامل: علیرضا یاری

مقطع تحصیلی: لیسانس 
رشته تحصیلی: 
معماری
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران _ کرج، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس