زیست شرق صنعت

بنر پارک مدرس

زیست شرق صنعت

طراحی و تولید محصولات فناورانه سلامت (پچ پزشکی)

زیست شرق صنعت

کارگروه تخصصی: پزشکی

طراحی و تولید محصولات فناورانه سلامت (پچ پزشکی)

سوابق اجرایی

مدیرعامل: حسین میرناطقی

مقطع تحصیلی:
رشته تحصیلی:
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15- واحد 502.2

  • تلفن

    02166919151 داخلی 5022