برگزاری وبینار مالکیت فکری
انعقاد تفاهم‌نامه شرکت آوینا