فراخوان رویداد گروه صنعتی بارز
برگزاری اجلاس جهانی بازاریابی کاتلر
برگزاری وبینار مدیریت تجربه مشتریان