پارک علم و فناوری مدرس پردیس پژوهش

پردیس پژوهش پارک مدرس

پردیس پژوهش پارک علم و فناوری به وسعت 4/۶ هکتار در بلوار پژوهش و در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در اتوبان تهران – کرج قرار گرفته است. در حال حاضر ساختمان چند مستأجره به وسعت 2400 متر مربع در آن وجود دارد. با افزایش روند پذیرش وطی شدن مراحل پیش رشد و رشد توسط شرکت های دانش بنیان،پیش بینی می شود بر تعداد شرکت های خواهان استقرار در این مجموعه به طرز چشمگیری افزوده گردد. این پردیس با استقرار در دانشکده کشاورزی این امکان را به دانشجویان در حال تحصیل این دانشکده می دهد تا بتوانند ایده ها و طرح های خود را به پارک ارائه دهند باشد که به مرحله اجرا نیز برسد.

برای احداث این پردیس جدید فعالیت هایی انجام شده است که عبارتند از:

انجام مطالعات اولیه : مطالعاتی از پارک های دیگر برای ارتقاء پردیس جدید.

مکان یابی سایت مجموعه : مکان یابی سایت که خود شامل توجه به نکات زیر است:

توجه به ساختارهای علمی و فنی مناسب (وجود دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی) که سایت این پردیس در دانشکده کشاورزی واقع شده است.

وجود سطح زندگی مناسب و زیر ساخت های شهری (شرکت های حمل و نقل مانند: نزدیکی به اتوبان، مترو و فرودگاه) که سایت انتخاب شده پارک در جوار اتوبان تهران – کرج و متروی شهری قرار گرفته است.

وجود زیر ساخت های مناسب (وجود آب و شبکه مخابرات و برق) که این پردیس از همه این امکانات برخوردار است.

وجود امکانات لازم برای ارائه خدمات لازم به شرکت ها(وجود نیروی انسانی متخصص و کارامد).

فاصله مناسب با مرکز اصلی پارک.

وجود اقلیم مناسب و زمین مناسب برای احداث بناهای مستقر در پردیس.