فناوری
معاونت فناوری پارک مدرس در جهت سیاستگذاری ­های فناوری پارک، به ­عنوان واحد هماهنگ­ کننده امور فناوری و انتقال تکنولوژی، نظارت بر حرکت واحدهای فناور در راستای ایده ­محوری، هدایت و نظارت بر همکاری دانشگاه و صنعت و شناسایی ابزارها و پتانسیل­ های بومی موجود برای رسیدن به اهداف مذکور ایفای نقش می­ کنند.
وظایف

وظایف معاونت فناوری

اهم وظایف معاونت فناوری به شرح زیر می باشد:

تدوین خط مشی ­ها و سیاست ­های عملکردی پارک و مراکز رشد در حوزه فناوری و توسعه واحدهای فناور؛

جذب فناوری ­های مورد نیاز در پارک
هدایت واحدهای فناور مستقر در پارک
ارزیابی واحدهای خواهان استقرار در مراکز رشد پارک
هدایت و بازاریابی تخصصی واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد پارک
ایجاد فرصت­ های شغلی از طریق توسعه تجاری سازی

حمایت و هدایت شرکت­های دانش ­بنیان مستقر در مراکز رشد و پارک­ها
برنامه ­ریزی، سازمان­ دهی، مدیریت و نظارت بر فعالیت­ های تجاری ­سازی و نوآوری

براساس مصوبات شورای پارک علم و فناوری مدرس واحد جذب و پذیرش واحد های فناور، مدیریت مراکز رشد و مرکز کارافرینی زیرمجموعه معاونت فناوری پارک می باشد.

پذیرش

جذب و پذیرش
واحد جذب و پذیرش با ارائه اطلاعات و راهنمایی به افراد حقیقی و حقوقی صاحب ایده و خلاق، یکی از مؤثرترین بخش های پارک است که با ارائه اطلاعات لازم، متقاضیان را در رابطه با نحوه ی ورود به پارک علم و فناوری راهنمایی می نماید . به طور کلی پذیرش در پارک علم و فناوری مدرس در سه سطح:

پیش رشد

رشد

پارک

انجام می­پذیرد. در دوره پیش رشد هسته‌هاي فناوري، در دوره رشد واحدهاي فناوري نوپا اعم از شركت‌ها، موسسات و واحدهاي تحقيق و توسعه در مرکز رشد و واحدهاي فناوري رشديافته در پارك علم و فناوري مدرس پذيرش مي‌شوند .
پذیرش واحدهای فناوری توسط شورای پذیرش و ارزیابی پارک انجام می‌شود و دفتر جذب و پذیرش مجری انجام اقدامات مربوطه می‌باشد .
از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

برنامه ریزی در جهت پذیرش و استقرار موسسات از طریق تسهیل فرآیند پذیرش

نظارت و ارزشیابی بر عملکرد واحد های فناور مستقر در پارک

پیگیری قراردادهای منعقده با واحدهای فناور

بررسی کارشناسی در جهت پذیرش واحدهای فناور در پارک

شتابدهی

مرکز رشد

مراكز رشد يكي از رايج‌ترين ساختارهاي كالبدي در اغلب پاركهاي علم و فناوري مي‌باشد و اساساً محلي براي استقرار هسته‌ هاي فناور و شركتهاي دانش بنيان مي‌باشد كه مراحل پيش‌ رشد و دوره رشد را پشت سر مي‌ گذارند
هدف اصلی مراکز رشد توسعه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور است که تحت مدیریت متخصصین حرفه ای و با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کار آفرینانی که درقالب واحدهای نوپای فعال در زمینه­ های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش دارند، پشتیبانی می کند و برای مدت چند سال اطلاعات و مشاوره های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب را برای رشد و ارتقای آنها ارایه داده و آنها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری کشور آماده می کند .
این مراکز در 6 حوزه علمی ذیل الذکر آماده ارائه خدمات حمایتی به هسته ها و واحدهای فناور می باشند:
مرکز رشد فناوری

 مرکز رشد علوم پایه

مرکز رشد سلامت و پزشکی

مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی

 مرکز رشد هنر 

مرکز رشد علوم انسانی