فراخوان تصفیه پساب و بازچرخانی آن
فراخوان فناوری‌های نوین احیای زمین‌های غیر حاصلخیز
فراخوان توسعه دستیار هوشمند صوتی با تمرکز بر  NLP
فر اخوان رویداد پیوند
فراخوان عمق دهنده رنگ مشکی برای منسوجات پلی‌استر
فراخوان توسعه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برد کنترلی
فراخوان  اندازه بذر در گیاه روغنی کاملینا
فراخوان رویداد ملی ایده‌بازار مهندسی پلیمر
فراخوان توسعه دستیار هوشمند صوتی با تمرکز بر NLP
فراخوان طراحی و اجرای اپلیکیشن جامع گردشگری