چهل و هشتمین شورای فناوری
اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری
مصاحبه رئیس پارک با روزنامه جام‌جم