کنفرانس ملی توسعه اقتصادی پایدار
برگزاری نمایشگاه رینوتکس ۲۰۲۲
رویداد فناورانه خودروهای آینده
حضور پارک در نمایشگاه دارویی فارمکس
وبینار مسیر نوآوری و کارآفرینی
سومین دوره نمایشگاه شهر هوشمند
فراخوان طرح دستیار فناوری
دعوت به همکاری شرکت دانش‌بنیان سپیتام
فراخوان پذیرش ایده‌های نوآورانه در پیاکو
برگزاری رویداد ستاپ