سومین دوره نمایشگاه شهر هوشمند
فراخوان طرح دستیار فناوری
دعوت به همکاری شرکت دانش‌بنیان سپیتام
فراخوان پذیرش ایده‌های نوآورانه در پیاکو
برگزاری رویداد ستاپ
برگزاری رویداد پیوند
برگزاری پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی