سلامت گستر سلام

بنر پارک مدرس

سلامت گستر سلام

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

طراحی سیستم یکپارچه ارائه خدمات سلامت به بیماران خارجی

پارک علم و فناوری مدرس

سلامت گستر سلام

کارگروه تخصصی: پزشکی

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

طراحی سیستم یکپارچه ارائه خدمات سلامت به بیماران خارجی

سوابق اجرایی

مدیرعامل: محمد حسین یوسفیان

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

مقطع تحصیلی:
رشته تحصیلی:
سمت:

مقطع تحصیلی:
رشته تحصیلی:
سمت:

مقطع تحصیلی:
رشته تحصیلی:
سمت:

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 – واحد508.2

  • تلفن

    02166919151 داخلی5082

قالب وردپرس نوین وب ساز دوربین مداربسته