رویان صدرا ایده آل

کارگروه تخصصی: تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات

مدیرعامل: وحید ملکی