تهران راوی

کارگروه تخصصی: تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات

مدیرعامل: احمدرضا زند کریمی