دوره «تسهیلات نظام وظیفه تخصصی»

دوره «تسهیلات نظام وظیفه تخصصی»

پارک علم و فناوری مدرس دوره «تسهیلات نظام وظیفه تخصصی» را برگزار می‌کند

  • روز دوشنبه مورخ 5 اسفندماه 98

  • ساعت: 14 تا 16

  • هزینه رویداد: رایگان

  • محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، اتاق همایش

  • شماره تماس: 66919151-021، داخلی 4083

موضوع‌ها
شرح فرآیندهای این تسهیلات
شرح شرایط برای شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق مستقر
شرح شرایط برای دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا که مشمول خدمت سربازی هستند.