وبینار آموزشی «مهارت‌های ارتباطی (قسمت اول)»

وبینار مهارت‌های ارتباطی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «مهارت‌های ارتباطی (قسمت اول)» را برگزار می‌کند.

  • روز چهارشنبه 25 فروردین 1400

  • ساعت: 18 تا 20

  • مدرس: ملیحه میرزایی، کارشناس ارشد مشاوره خانواده

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: 22407668-021

محورها

  • جایگاه مهارت ارائه در مجموعه مهارت‌های ارتباطی کجاست؟
  • تحلیل نقاط قوت و ضعف در مهارت‌های ارتباطی
  • انواع شیوه‌های ارتباطی (کلامی- غیرکلامی)
  • موانع برقراری ارتباط مؤثر
  • مفهوم ارتباط اثربخش