کارگاه مقدماتی آموزشی «فتوشاپ آکادمیک»

کارگاه مقدماتی فتوشاپ آکادمیک

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس کارگاه مقدماتی آموزشی «فتوشاپ آکادمیک» را برگزار می‌کند.

  • روز دوشنبه 10 اردیبهشت‌ماه 1403

  • ساعت: 15 تا 18

  • هزینه رویداد: 3000000ریال

  • مدرس: یاسمین حریریان

  • محل برگزاری: خیابان کارگر شمالی، نبش خیابان گرد آفرید و خیابان هیأت، سالن جلسات ساختمان گردآفرید

  • شماره تماس: 09307951891

شرکت بافت نوآور پارسیان با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس کارگاه مقدماتی آموزشی «فتوشاپ آکادمیک» را برگزار می‌کند.