وبینار آموزشی «آشنایی با نحوه پذیرش، انواع حمایت‌ها و معافیت‌های پارک‌های علم و فناوری بررسی ویژه، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس»
وبینار آشنایی با پارک‌های علم و فناوری

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «آشنایی با نحوه پذیرش، انواع حمایت‌ها و معافیت‌های پارک‌های علم و فناوری بررسی ویژه، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس» را برگزار می‌کند.

 • روز دو‌شنبه 17 آذر 99

 • ساعت: 14 تا 16

 • هزینه رویداد: رایگان

 • مدرس: حامد ابراهیمی، معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

 • مدرس: زهرا پیش‌بین، دبیر شورای پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

 • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

 • شماره تماس: 91082100-021، داخلی 4083

محورها

 • انواع حمایت‌ها و خدمات قابل ارائه به واحدهای فناور
 • شاخص‌‌ها و شرایط پذیرش در پارک‌های علم و فناوری
 • روال پذیرش، ارزیابی و تمدید عضویت
 • معرفی پارک‌های علم و فناوری

مخاطبین وبینار

 • متقاضیان عضویت در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس
 • مدیران تحقیق و توسعه شرکت‌های صنعتی کشور
 • کارشناسان و مدیران پارک‌ها
 • شرکت‌های دانش‌بنیان