وبینار آموزشی «کارگاه افغانستان و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، فرصت‌ها و چالش‌ها»

برگزاری کارگاه افغانستان و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «کارگاه افغانستان و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، فرصت‌ها و چالش‌ها» را برگزار می‌کند.

  • چهارشنبه ۱۳ اسفند ۹۹

  • ساعت: ۱۰ تا ۱۲

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: سید علیرضا صدرزاده، مدیر‌عامل شرکت مدیریت پروژه‌های نمایشگاهی

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: ۹۱۰۸۲۱۰۰-۰۲۱، داخلی ۲۰۱۱

محورها

  • روش‌های حضور در نمایشگاه‌های افغانستان
  • مقدمه‌ای بر تجارت با افغانستان
  • آشنایی با افغانستان