وبینار آموزشی «کارگاه افغانستان و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، فرصت‌ها و چالش‌ها»

برگزاری کارگاه افغانستان و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «کارگاه افغانستان و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، فرصت‌ها و چالش‌ها» را برگزار می‌کند.

  • چهارشنبه 13 اسفند 99

  • ساعت: 10 تا 12

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: سید علیرضا صدرزاده، مدیر‌عامل شرکت مدیریت پروژه‌های نمایشگاهی

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: 91082100-021، داخلی 2011

محورها

  • روش‌های حضور در نمایشگاه‌های افغانستان
  • مقدمه‌ای بر تجارت با افغانستان
  • آشنایی با افغانستان