وبینار آموزشی «روش‌های نگارش و چاپ مقاله‌های علمی در مجلات معتبر»

برگزاری وبینار چاپ مقاله‌های علمی در مجلات معتبر

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «روش‌های نگارش و چاپ مقاله‌های علمی در مجلات معتبر» را برگزار می‌کند.

 • روزدوشنبه 19 اردیبهشت 01

 • هزینه رویداد: 200 هزارتومان

 • مدرس: دکتر علی اسلامی منش

 • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

 • شماره تماس: 82884301-021

محورها

 • چه موضوعاتی درخور چاپ در نشریات علمی می‌باشند؟
 • انواع انتشارات و نشریات علمی داخلی و بین‌المللی
 • ابزارشناسی، ارزیابی و انتخاب مجلات معتبر
 • اصول جستجو در منابع علمی
 • آماده کردن اسناد موردنیاز برای ارسال مقاله به نشریه
 • آماده کردن جواب داوران و ارسال مجدد
 • پیگیری چاپ مقاله و دریافت فایل‌ها