وبینار آموزشی «پروپوزال نویسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری»

برگزاری وبینار پروپوزال نویسی‌ توسط شرکت آوینا

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «پروپوزال نویسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری» را برگزار می‌کند.

 • روز پنج‌شنبه ۶ شهریور‌ ۹۹

 • ساعت: ۸ تا ۱۳

 • مدرس: عباس عبدالهی، هیأت‌علمی دانشگاه الزهرا

 • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

 • شماره تماس: ۰۹۳۳۶۰۶۷۴۳۲، ۹۱۰۸۲۱۰۰-۰۲۱، داخلی ۴۰۱۱

محورها

 • انتخاب عنوان پژوهشی، مقدمه، بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت مطالعه، سؤال پژوهش
 • روش اجرا، روش جمع‌آوری داده‌ها
 • اهداف پژوهش، فرضیات پژوهش
 • چارچوب نظری، روش پژوهش
 • ابزار پژوهش، منبع نویسی
 • نمونه  و ابزار نمونه‌گیری