کارگاه آموزشی «مدیریت برند و برندینگ»

کارگاه آموزشی «مدیریت برند و برندینگ»

پارک علم و فناوری مدرس کارگاه آموزشی «مدیریت برند و برندینگ» را برگزار می‌کند

  • روز دوشنبه مورخ 30 دی‌ماه 98

  • ساعت: 14 تا 18

  • هزینه رویداد: 9500 تومان

  • مدرس: دکتر علی منیری

  • محل برگزاری: کارگر شمالی، خیابان اشراقی، خیابان هیات، پلاک 15، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، طبقه همکف، سالن جلسات

محورها
مفاهیم و تعاریف برند، ارکان برند
بخش‌بندی بازار، هدف‌گذاری، جایگاه‌یابی(STP)
تدوین استراتژی برند و برندینگ
موردکاوی تخصصی(case study)