کارگاه آموزشی «مدیریت برند و برندینگ»

کارگاه آموزشی «مدیریت برند و برندینگ»

پارک علم و فناوری مدرس کارگاه آموزشی «مدیریت برند و برندینگ» را برگزار می‌کند

  • روز دوشنبه مورخ ۳۰ دی‌ماه ۹۸

  • ساعت: ۱۴ تا ۱۸

  • هزینه رویداد: ۹۵۰۰ تومان

  • مدرس: دکتر علی منیری

  • محل برگزاری: کارگر شمالی، خیابان اشراقی، خیابان هیات، پلاک ۱۵، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، طبقه همکف، سالن جلسات

محورها
مفاهیم و تعاریف برند، ارکان برند
بخش‌بندی بازار، هدف‌گذاری، جایگاه‌یابی(STP)
تدوین استراتژی برند و برندینگ
موردکاوی تخصصی(case study)