کارگاه آموزشی «میز مشاوره کسب و کار»

میز مشاوره کسب و کار

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس کارگاه آموزشی «میز مشاوره کسب و کار» را برگزار می‌کند.

  • روز سه شنبه 14 آذرماه 1402

  • ساعت: 10 تا 16

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: محمد حسین مزارعی

  • محل برگزاری: خیابان کارگر شمالی، نبش خیابان گرد آفرید و خیابان هیأت، ساختمان گردآفرید

  • شماره تماس: ۰۹۱۰۴۹۶۱۰۶۹

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس کارگاه آموزشی «میز مشاوره کسب و کار» روز سه‌شنبه 14 آذرماه 1402 ویژه واحدها و شرکت‌های مستقر در پارک برگزار می‌کند.