وبینار آموزشی « طراحی مدل کسب‌وکار»

برگزاری وبینار طراحی مدل کسب‌وکار

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی « طراحی مدل کسب‌وکار» را برگزار می‌کند.

  • چهارشنبه 10 آذر 00

  • ساعت: 18 تا 20

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: محمد سریرافراز، مشاوره و تدریس دروس اقتصادی و تجاری‌سازی فناوری

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: 91082100-021، داخلی 2012