کارگاه آموزشی طرح کسب و کار

  • تاریخ: دوشنبه 15 بهمن 97

  • ساعت: 8 تا 16

  • هزینه رویداد: 150 هزار تومان

    ثبت نام در این کارگاه برای مدیران و کارشناسان پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری, دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با 30%, شرکت‌های فناور پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان با 50% و برای دانشجویان با 75% تخفیف همراه خواهد بود.

  • مدرس: دکتر رضوی

  • محل برگزاری: سالن جلسات پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس