کارگاه آموزشی «طراحی مدل کسب‌وکار»

برگزاری کارگاه آموزشی طراحی مدل کسب‌وکار

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس کارگاه آموزشی «طراحی مدل کسب‌وکار» را برگزار می‌کند.

 • یک‌شنبه ۲۷مهرو دوشنبه ۲۸مهر۹۹

 • ساعت: ۱۸ تا ۲۰

 • هزینه رویداد: رایگان

 • مدرس: محمد سریرافراز، مشاوره و تدریس دروس اقتصادی و تجاری‌سازی فناوری

 • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

 • شماره تماس: ۶۶۹۱۹۱۵۱-۰۲۱، داخلی ۴۰۸۳

محورها

 • بررسی مدل کسب‌وکار بنگاه‌های موفق
 • آشنایی با اجزای مدل کسب‌و‌کار
 • ضرورت تدوین مدل کسب‌و‌کار
 • کاربردهای مدل کسب‌و‌کار
 • آشنایی با مدل کسب‌و‌کار