وبینار آموزشی « آشنایی با سبک‌های شغلی و کارآفرینی»

برگزاری وبینار آشنایی با سبک‌های شغلی و کارآفرینی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی « آشنایی با سبک‌های شغلی و کارآفرینی » را برگزار می‌کند.

  • شنبه 6 شهریور 00

  • ساعت: 9 تا 13

  • هزینه رویداد: 200 هزار تومان

  • مدرس: عرفان رحیمی سمت، مربی و مدرس استعدادیابی شغلی و تحصیلی

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: 82885149-021 - 09127932821

محورها

  • تحلیل و بررسی هر ربع کسب‌وکار و کلیدواژه های کسب‌وکاری هر سبک
  • بررسی نقاط قوت مربوط به هر یک از ربع های کسب‌و‌کار
  • تدریس ۴ ربع کسب‌و‌کار
  • معرفی نقاط قوت گالوپ