وبینار آموزشی « آشنایی با سبک‌های شغلی و کارآفرینی»

برگزاری وبینار آشنایی با سبک‌های شغلی و کارآفرینی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی « آشنایی با سبک‌های شغلی و کارآفرینی » را برگزار می‌کند.

  • شنبه ۶ شهریور ۰۰

  • ساعت: ۹ تا ۱۳

  • هزینه رویداد: ۲۰۰ هزار تومان

  • مدرس: عرفان رحیمی سمت، مربی و مدرس استعدادیابی شغلی و تحصیلی

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: ۸۲۸۸۵۱۴۹-۰۲۱ - ۰۹۱۲۷۹۳۲۸۲۱

محورها

  • تحلیل و بررسی هر ربع کسب‌وکار و کلیدواژه های کسب‌وکاری هر سبک
  • بررسی نقاط قوت مربوط به هر یک از ربع های کسب‌و‌کار
  • تدریس ۴ ربع کسب‌و‌کار
  • معرفی نقاط قوت گالوپ