وبینار آموزشی « تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی»

برگزاری وبینار تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی» از سلسله رویدادهای مدرسه کارآفرینی مدرس را برگزار می‌کند.

  • دوشنبه ۱۵ شهریور ۰۰

  • ساعت: ۱۶ تا ۱۸

  • هزینه رویداد: ۲۰۰ هزارتومان

  • مدرس: مصطفی کریمیان اقبال، عضو هیأت‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس:۰۹۱۲۷۹۳۲۸۲۱ - ۸۲۸۸۵۱۴۹-۰۲۱