وبینار آموزشی « تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی»

برگزاری وبینار تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی» از سلسله رویدادهای مدرسه کارآفرینی مدرس را برگزار می‌کند.

  • دوشنبه 15 شهریور 00

  • ساعت: 16 تا 18

  • هزینه رویداد: 200 هزارتومان

  • مدرس: مصطفی کریمیان اقبال، عضو هیأت‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس:۰۹۱۲۷۹۳۲۸۲۱ - ۸۲۸۸۵۱۴۹-۰۲۱