وبینار آموزشی «آشنایی با فرآیند ثبت شرکت و تقسیم سهام»

آشنایی با فرآیند ثبت شرکت و تقسیم سهام

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس از سلسله کارگاه های دومین دوره مدرسه کارآفرینی مدرس وبینار آموزشی «آشنایی با فرآیند ثبت شرکت و تقسیم سهام» را برگزار می‌کند.

  • یک‌شنبه 23 اذر 99

  • دو‌شنبه 24 آذر99

  • ساعت: 14 تا 16

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: فرزانه گوشه، وکیل پایه یک دادگستری

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: 191082100-021، داخلی 4083

محورها

  • امکان تغییر مواد اساسنامه پس از ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها
  • انتخاب نوع مناسب شرکت از میان انواع 7 گانه قانونی
  • شخصیت حقوقی شرکت مستقل از شرکاء می‌باشد؟
  • حداقل اعضاء در زمان تشکیل شرکت چند نفر است؟
  • آیا صغیر و محجور می‌تواند در شرکت عضو شود؟
  • آیا نام شرکت و یا خود شرکت قابل انتقال است؟
  • نکات کاربردی برای تعیین نام شرکت
    این وبینار با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می‌شود.