وبینار آموزشی «آشنایی با فرآیند ثبت شرکت و تقسیم سهام»

آشنایی با فرآیند ثبت شرکت و تقسیم سهام

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس از سلسله کارگاه های دومین دوره مدرسه کارآفرینی مدرس وبینار آموزشی «آشنایی با فرآیند ثبت شرکت و تقسیم سهام» را برگزار می‌کند.

 • یک‌شنبه 23 اذر 99

 • دو‌شنبه 24 آذر99

 • ساعت: 14 تا 16

 • هزینه رویداد: رایگان

 • مدرس: فرزانه گوشه، وکیل پایه یک دادگستری

 • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

 • شماره تماس: 191082100-021، داخلی 4083

محورها

 • امکان تغییر مواد اساسنامه پس از ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها
 • انتخاب نوع مناسب شرکت از میان انواع 7 گانه قانونی
 • شخصیت حقوقی شرکت مستقل از شرکاء می‌باشد؟
 • حداقل اعضاء در زمان تشکیل شرکت چند نفر است؟
 • آیا صغیر و محجور می‌تواند در شرکت عضو شود؟
 • آیا نام شرکت و یا خود شرکت قابل انتقال است؟
 • نکات کاربردی برای تعیین نام شرکت
  این وبینار با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می‌شود.