ارائه خدمات مشاوره هدایت شغلی

ارائه خدمات مشاوره هدایت شغلی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس؛ مرکز کارآفرینی با همکاری شتاب دهنده شغلی مسیربرگزار می‌کند.

 • هزینه رویداد: 90درصد هزینه برای دانشجویان تربیت مدرس توسط پارک علم وفناوری مدرس پرداخت می شود

 • شماره تماس: 91082148-021

محورها

 • مربیگری شغلی(کوچینگ)
 • کاریابی
 • باز نویسی رزومه
 • لینکدین
 • نظارت متخصصان(منتورینگ تخصصی)

  با خدمات مسیر:                                                                                                                                                                     
 • خودت را بشناس
 • درمسیر حرفه ای شدن گام بردار
 • بهترین جا استخدام شو