نشست گپ‌گعده مدرس با موضوع: « طراحی پرایمر؛ از تحقیقات تا صنعت»

برگزاری نشست گپ‌گعده مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس نشست گپ‌گعده مدرس با موضوع: « طراحی پرایمر؛ از تحقیقات تا صنعت» را برگزار می‌کند.

 • چهارشنبه ۲۰ مرداد ۰۰

 • ساعت: ۱۶ تا ۱۸

 • هزینه رویداد: رایگان

 • مهمان: محمد خالدی، دانشجوی دکتری بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس و مدرس دوره‌های طراحی پرایمر و PCR

 • مدیر پنل: مهربد مهرافزا، مسئول مجتمع پژوهشی و نوآوری تربیت‌مدرس

 • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

 • شماره تماس: ۸۲۸۸۵۱۴۹-۰۲۱ - ۰۹۱۲۷۹۳۲۸۲۱

محورها

 • طراحی عملی شرکت کنندگان
 • معرفی نرم افزارهای کاربردی
 • انواع PCR
 • مسائل

کاربردها

 • تشخیص بیماری‌های قبل از تولد
 • تحقیقات جنایی و غیره
 • تشخیص بیماری
 • تعیین جنسیت
 • داروسازی