وبینار آموزشی «طراحی تجربه کاربری»

وبینار طراحی تجربه کاربری

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس وبینار آموزشی «طراحی تجربه کاربری» را برگزار می‌کند.

  • روز پنج‌شنبه 26 تیر‌ماه 99

  • ساعت: 11 تا 13

  • مدرس: علیرضا نیکوکار، استراتژیست تجربه کاربری و چابکی

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

محورها

  • آشنایی با مفهوم پژوهش کاربری، روش‌ها و خروجی‌های آن
  • نگاهی بر اصول طراحی مبتنی بر تجربه کاربری
  • ارزیابی تجربه کاربری و روش‌های آن
  • آشنایی با مفاهیم اولیه تجربه کاربری
  • تجربه کاربری و بازگشت سرمایه
  • اصول طراحی کاربر محور

کد تخفیف برای واحدهای مستقر در پارک علم فناوری دانشگاه تربیت مدرس: mstpark