دوره آموزشی «طراحی کمپین‌های تبلیغاتی آنلاین »

طراحی کمپین‌های تبلیغاتی آنلاین

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس دوره آموزشی «طراحی کمپین‌های تبلیغاتی آنلاین » را برگزار می‌کند.

  • روز 8 تا 17 بهمن‌ماه 1402

  • ساعت: 14 تا 18

  • هزینه رویداد: 15000000ریال

  • مدرس: یاسر اباسهلی

  • محل برگزاری: آنلاین در بستر اسکای روم

  • شماره تماس: 09058146513

الوبیزینس با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس دوره آموزشی «طراحی کمپین‌های تبلیغاتی آنلاین » را برگزار می‌کند.

محورها

  • انواع کانال‌های دیجیتال و نحوه انتخاب برای کمپین
  • آسیب شناسی و ارائه موثر نتایج کمپین
  • تدوین طرح کمپین و المان‌های آن
  • اکشن پلن و تایملاین کمپین