برگزاری رویداد فناوری نانو و بازدید از نمایشگاه محصولات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

بازدید از نمایشگاه محصولات توسعه فناوری نانو

مجتمع پژوهش ونوآوری دانشگاه تربیت‌مدرس بازدید از نمایشگاه محصولات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو را برگزار می‌کند.

  • چهارشنبه 12 خرداد 00

  • هزینه رویداد: رایگان

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس:82883031-021

با توجه به محدودیت ظرفیت در شرایط پاندمی کرونا، پس از ساعت ۲۰ روز یکشنبه مورخ ۹خرداد ۱۴۰۰، ثبت نام جهت بازدید از نمایشگاه، در سری دوم این برنامه دعوت به عمل می آید.