وبینار آموزشی «وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در ماده ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی»

برگزاری وبینار وظایف پیمانکاران و کارفرمایان

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در ماده ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی» را برگزار می‌کند.

  • روز سه‌شنبه 23 دی 99

  • ساعت: 14 تا 15:30

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: محمداسماعیل مصباح، مشاور بیمه

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: 91023784-021

محورها

  • نحوه ارسال قراردادهای پیمانکاران در محل واگذارنده کار و کارگاه پیمانکار
  • نحوه اخذ ردیف پیمان و ارسال لیست پرسنل شاغل در قراردادها
  • راهکارهای کاهش یا معافیت از حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
  • نحوه اخذ مفاصاحساب بیمه قرارداد اصلی و پیمانکاران فرعی