نشست 2 سلسله دوره‌های کارآفرینان برتر

رویداد «به‌روش‌های فرآیند کارآفرینی» 03 دی 97

به روش‌های فرآیند کارآفرینی

  • تاریخ: دوشنبه 3 دی 97

  • ساعت: 10 تا 12

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: مهندس خادمی و دکتر شائق

  • محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس