نشست ۲ سلسله دوره‌های کارآفرینان برتر

رویداد «به‌روش‌های فرآیند کارآفرینی» 03 دی 97

به روش‌های فرآیند کارآفرینی

  • تاریخ: دوشنبه ۳ دی ۹۷

  • ساعت: ۱۰ تا ۱۲

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: مهندس خادمی و دکتر شائق

  • محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس