نشست 1 سلسله دوره‌های کارآفرینان برتر

نشست 1 سلسله دوره های کارآفرینی برتر

به روش‌های فرآیند کارآفرینی

  • تاریخ: دوشنبه 19 آذر 97

  • ساعت: 10 تا 12

  • هزینه رویداد: رایگان

  • سخنران: دکتر سعادت

  • محل برگزاری: سالن پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس