پنل آموزشی «انتقال تجربیات کارآفرینان و کارکنان دانشی موفق»

برگزاری پنل انتقال تجربیات کارآفرینان و کارکنان

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس پنل آموزشی «انتقال تجربیات کارآفرینان و کارکنان دانشی موفق» را برگزار می‌کند.

  • شنبه 20 شهریور 00

  • ساعت: 11 تا 13

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس‌ها: مصطفی امیری، مهدی سجودی، کاوه گودرزی و ...

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: 09127932821 – 02182885149

وبینار پنل انتقال تجربیات کارآفرینان و کارکنان دانشی موفق با محوریت راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوآورانه توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و ویژن آکادمی برگزار خواهد شد.