وبینار آموزشی «آشنایی با بیمه پیمانکاری»

وبینار آشنایی با بیمه پیمانکاری

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «آشنایی با بیمه پیمانکاری » را برگزار می‌کند.

 • چهارشنبه ۸ اردیبهشت‌ ۰۰

 • ساعت: ۱۵ تا ۱۸

 • هزینه رویداد: ۱۵۰ هزار تومان

 • مدرس: توحید علی‌اشرفی

 • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

 • شماره تماس: ۰۹۳۶۲۰۲۵۸۸۳

محورها

 • مروری بر بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های ١۴ تامین اجتماعی
 • حق بیمه پیمانهای پیمانکاران دارای کارگاه فنی ثابت
 • حق بیمه پیمانهای مستقر در پارک علم و فناوری
 • حق بیمه پیمانهای عمرانی و غیر عمرانی
 • حق بیمه پیمانهای فناوری ارتباطات
 • حق بیمه پیمانهای مشاوره مدیریت
 • حق بیمه پیمانهای دانش بنیان
 • حق بیمه پیمانهای حسابرسی
 • حق بیمه پیمانهای حمل و نقل