وبینار آموزشی «آشنایی با بیمه پیمانکاری»

وبینار آشنایی با بیمه پیمانکاری

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «آشنایی با بیمه پیمانکاری » را برگزار می‌کند.

 • چهارشنبه 8 اردیبهشت‌ 00

 • ساعت: 15 تا 18

 • هزینه رویداد: 150 هزار تومان

 • مدرس: توحید علی‌اشرفی

 • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

 • شماره تماس: 09362025883

محورها

 • مروری بر بخشنامه تنقيح و تلخيص بخشنامه‌های ١٤ تامين اجتماعی
 • حق بيمه پيمانهای پيمانكاران دارای كارگاه فنی ثابت
 • حق بيمه پيمانهای مستقر در پارك علم و فناوری
 • حق بيمه پيمانهای عمرانی و غير عمرانی
 • حق بيمه پيمانهای فناوری ارتباطات
 • حق بيمه پيمانهای مشاوره مديريت
 • حق بيمه پيمانهای دانش بنيان
 • حق بيمه پيمانهای حسابرسی
 • حق بيمه پيمانهای حمل و نقل