رویداد «کارگاه آموزشی مدیریت مالی به زبان سادها»

کارگاه آموزشی مدیریت مالی به زبان ساده

پارک علم و فناوری مدرس رویداد «کارگاه آموزشی مدیریت مالی به زبان ساده» را برگزار می‌کند

  • ۲۴ مهرماه ۹۸

  • ساعت: ۱۲ تا ۱۶

  • هزینه رویداد: ۲۰ هزارتومان

  • مدرس: دکتر فرزاد فخر‌آل‌علی

  • محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس

  • شماره تماس: ۶۶۹۱۹۱۵۱-۰۲۱ داخلی ۴۰۸۳

محورهای آموزش
کلیات مدیریت مالی، آشنایی با صورت‌های مالی
اهداف مدیریت مالی، بودجه‌بندی
بازار‌های مالی، تامین مالی انواع شرکت‌ها و پروژه‌ها