وبینار آموزشی «آشنایی با تکالیف مالی و مالیاتی کسب و کارهای نوپا»

آشنایی با تکالیف مالی و مالیاتی کسب و کارهای نوپا

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس وبینار آموزشی «آشنایی با تکالیف مالی و مالیاتی کسب و کارهای نوپا» را برگزار می‌کند.

 • روز یک‌شنبه 7 دی 99

 • روز دو‌شنبه 8 دی 99

 • ساعت: 19 تا 21

 • هزینه رویداد: رایگان

 • مدرس:مهبد مشیری، مدیر گروه مالی مدیران حسابگر

 • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

 • شماره تماس: 91082100-021، داخلی 4083

محورها

 • شروع و تداوم فعالیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
 • مالیات چیست؟ کسب و کارها چگونه باید با آن برخورد کنند؟
 • اعتراض ، رسیدگی و پیگیری پرونده مالیاتی
 • اشتباهات مالیاتی و تبعات آن