وبینار آموزشی «کارگاه جامع تامین مالی نوآوری»

وبینار آموزشی تامین مالی کسب و‌کارهای نوآور

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «کارگاه جامع تامین مالی نوآوری » را برگزار می‌کند.

 • پنجشنبه ۲۵ دی 99

 • ساعت: 9 تا 14

 • هزینه رویداد: رایگان

 • مدرس:مهندس پرهام خلیلی مدیر، عامل توسعه نوآوری ویژن

 • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

 • شماره تماس: 91082100-021، داخلی 4083

محورها

 • آشنایی با رویکرد و زاویه دید سرمایه‌گذار نسبت به کسب و کار های نوآور
 • معرفی اجمالی طرح هم سرمایه گذاری با ذکر کلی اهداف و سازوکار طرح
 • چالش‌های محیطی تامین مالی در زیست بوم نوآوری کشور
 • تشریح بخش‌های مختلف کاربرگ طرح هم سرمایه گذاری
 • معرفی جامع مستندات جذب سرمایه و اجزا آن‌ها
 • تشریح چارچوب تعامل مطلوب با سرمایه گذار
 • ساختار کلی مدل مالی طرح‌های نوآورانه
 • تشریح فرایند تامین مالی نوآوری