برگزاری میز مشاوره رایگان ویژه واحدهای پارک

برگزاری میز مشاوره رایگان ویژه واحدهای پارک

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با همکاری الوبیزنس، میز مشاوره رایگان بیمه و مالیات را ویژه واحدهای مستقر در پارک دایر کرده است.

این جلسات مشاوره به صورت نیم ساعته تا یک ساعته برای هرشرکت، روز سه شنبه برگزار خواهد شد.

واحدهای پارک برای  رزرو وقت مشاوره می توانند با شماره زیر در ارتباط بوده و درخواست خود را از طریق سامانه جامع پارک ثبت کنند.

شماره تماس: 09362025883