رویداد «اسانس‌های گیاهی و نحوه آنالیز و تفسیر با GC/MS»

رویداد «اسانس‌های گیاهی و نحوه آنالیز و تفسیر با GC/MS»

پارک علم و فناوری مدرس رویداد «اسانس‌های گیاهی و نحوه آنالیز و تفسیر با GC/MS» را برگزار می‌کند

  • روز سه‌شنبه مورخ 30 مهرماه 98

  • ساعت: 8:30 تا 18

  • هزینه رویداد: 250 هزارتومان- دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس 200 هزارتومان

  • مدرس: دکتر مهدی عیاری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

  • محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس

  • شماره تماس: 66919151-021، داخلی 4083

سرفصل‌های کارگاه آموزشی
ترکیبات فرارگیاهی، اسانس‌ها و عرقیجات
کاربردهای مختلف اسانس
روش‌های مختلف استخراج اسانس
بیوسنتز و دسته‌بندی ترکیبات اسانس
ارتباط ترکیبات اسانس‌ها و روش‌های مختلف استخراج