رویداد «اسانس‌های گیاهی و نحوه آنالیز و تفسیر با GC/MS»

رویداد «اسانس‌های گیاهی و نحوه آنالیز و تفسیر با GC/MS»

پارک علم و فناوری مدرس رویداد «اسانس‌های گیاهی و نحوه آنالیز و تفسیر با GC/MS» را برگزار می‌کند

  • روز سه‌شنبه مورخ ۳۰ مهرماه ۹۸

  • ساعت: ۸:۳۰ تا ۱۸

  • هزینه رویداد: ۲۵۰ هزارتومان- دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس ۲۰۰ هزارتومان

  • مدرس: دکتر مهدی عیاری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

  • محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس

  • شماره تماس: ۶۶۹۱۹۱۵۱-۰۲۱، داخلی ۴۰۸۳

سرفصل‌های کارگاه آموزشی
ترکیبات فرارگیاهی، اسانس‌ها و عرقیجات
کاربردهای مختلف اسانس
روش‌های مختلف استخراج اسانس
بیوسنتز و دسته‌بندی ترکیبات اسانس
ارتباط ترکیبات اسانس‌ها و روش‌های مختلف استخراج