رویداد «اسانس‌های گیاهی و نحوه آنالیز آن‌ها»

پارک علم و فناوری مدرس رویداد «اسانس‌های گیاهی و نحوه آنالیز آن‌ها» را برگزار می‌کند

  • سه‌شنبه 26 شهریورماه 98

  • ساعت: 8:30 تا 18

  • مدرس: دکتر مهدی عیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

  • محل برگزاری: پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، سالن جلسات

  • شماره تماس: 66919151-021 داخلی 4083

سرفصل‌های کارگاه آموزشی
ترکیبات فرارگیاهی، اسانس‌ها و عرقیجات
کاربردهای مختلف اسانس
روش‌های مختلف استخراج اسانس
بیوسنتز و دسته‌بندی ترکیبات اسانس
ارتباط ترکیبات اسانس‌ها و روش‌های مختلف استخراج