وبینار آموزشی «استارتاک»

برگزاری وبینار استارتاک

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «استارتاک» را برگزار می‌کند.

  • پنجشنبه 11 آذر 00

  • ساعت: 17 تا 18

  • هزینه رویداد: رایگان

  • دانشجوی کارآفرین: شیوا قاسمی، مدیر واحد فناور نوتکس

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: 82883028-021

گپ‌وگفت با ستاره‌های فناور مدرس