وبینار آموزشی «نحوه پذیرش و استفاده از حمایت های مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری»

برگزاری وبینار نحوه پذیرش مراکز رشد و پارک‌ها

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «نحوه پذیرش و استفاده از حمایت های مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری» را برگزار می‌کند.

  • چهارشنبه ۳۱ شهریور ۰۰

  • ساعت: ۱۶ تا ۱۸

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: حامد ابراهیمی، معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: ۰۹۱۲۷۹۳۲۸۲۱ – ۰۲۱۸۲۸۸۵۱۴۹

وبینار نحوه پذیرش و استفاده از حمایت های مراکز رشد و پارک های علم و فناوری توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و ویژن آکادمی برگزار خواهد شد.