وبینار آموزشی «نحوه پذیرش و استفاده از حمایت های مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری»

برگزاری وبینار نحوه پذیرش مراکز رشد و پارک‌ها

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «نحوه پذیرش و استفاده از حمایت های مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری» را برگزار می‌کند.

  • چهارشنبه 31 شهریور 00

  • ساعت: 16 تا 18

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: حامد ابراهیمی، معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: 09127932821 – 02182885149

وبینار نحوه پذیرش و استفاده از حمایت های مراکز رشد و پارک های علم و فناوری توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و ویژن آکادمی برگزار خواهد شد.