سمینار «مسیر ایده تا کسب و کار»

پارک علم و فناوری مدرس سمینار «مسیر ایده تا کسب و کار» را برگزار می‌کند

پارک علم و فناوری مدرس سمینار «مسیر ایده تا کسب و کار» را برگزار می‌کند

  • روز یک‌شنبه مورخ ۱۱ اسفندماه ۹۸

  • ساعت: ۱۰ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۵

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: محمد گرویی

  • محل برگزاری: نور، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، سالن همایش های حوزه ریاست

  • شماره تماس: ۴۴۹۹۹۰۰۰-۰۱۱، داخلی ۹۰۴۹

محورها
مفهوم استارت‌آپ
مراحل توسعه استارت‌آپ از ایده تا محصول
مراحل جذب سرمایه استارت‌آپ از ایده تا عرضه عمومی سهام

∗این نشست ویژه دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس است.