سمینار «مسیر ایده تا کسب و کار»

پارک علم و فناوری مدرس سمینار «مسیر ایده تا کسب و کار» را برگزار می‌کند

پارک علم و فناوری مدرس سمینار «مسیر ایده تا کسب و کار» را برگزار می‌کند

  • روز یک‌شنبه مورخ 11 اسفندماه 98

  • ساعت: 10 تا 12 و 13 تا 15

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: محمد گرویی

  • محل برگزاری: نور، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، سالن همایش های حوزه ریاست

  • شماره تماس: 44999000-011، داخلی 9049

محورها
مفهوم استارت‌آپ
مراحل توسعه استارت‌آپ از ایده تا محصول
مراحل جذب سرمایه استارت‌آپ از ایده تا عرضه عمومی سهام

∗این نشست ویژه دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس است.