وبینار آموزشی «معرفی انواع برنامه‌های حمایتی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس»

برگزاری وبینار معرفی انواع برنامه‌های حمایتی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی معرفی انواع برنامه‌های حمایتی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس» را ویژه دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار می‌کند.

 • چهارشنبه 26 خرداد 00

 • ساعت: 14 تا 16

 • هزینه رویداد: رایگان

 • مدرس: حامد ابراهیمی، معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

 • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

 • شماره تماس: 91082100-021، داخلی 4083

محورها

 • انواع حمایت‌ها و خدمات قابل ارائه به واحدهای فناور
 • شاخص‌ها و شرایط پذیرش در پارک علم و فناروی
 • روال پذیرش دنشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس
 • روال ارزیابی و تمدید عضویت
 • معرفی پارک‌ علم و فناوری
 • پرسش و پاسخ