وبینار آموزشی «آشنایی با بازاریابی دیجیتال»

برگزاری وبینار آشنایی با بازاریابی دیجیتال

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «آشنایی با بازاریابی دیجیتال» از سلسله رویدادهای مدرسه کارآفرینی مدرس را برگزار می‌کند.

 • شنبه ۱۳ شهریور ۰۰

 • ساعت: ۹ تا ۱۳

 • هزینه رویداد: ۲۰۰ هزار تومان

 • مدرس: علی رضایی، مدرس دیجیتال مارکتینگ در آکادمی رهنما و Samsung-AUT

 • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

 • شماره تماس: ۰۹۱۲۷۹۳۲۸۲۱ - ۸۲۸۸۵۱۴۹-۰۲۱

محورها

 • Strategy
 • Audience
 • Content
 • SEO
 • Online advertisement
 • Socialmedia