نشست معرفی و نقد «کتاب جنگل بارانی»

پارک علم و فناوری مدرس نشست معرفی و نقد «کتاب جنگل بارانی» را برگزار می‌کند

پارک علم و فناوری مدرس نشست معرفی و نقد «کتاب جنگل بارانی» را برگزار می‌کند

  • روز سه‌شنبه مورخ 6 اسفندماه 98

  • ساعت: 15:30 تا 17:30

  • هزینه رویداد: رایگان

  • با حضور: دکتر کریمیان اقبال

  • محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، طبقه منفی یک بلوک 3، سالن شورای فنی و مهندسی

برنامه نشست
سخنان دکتر مصطفی کریمیان اقبال در خصوص معرفی کتاب
سخنان مهندس یعقوب زاهدی مترجم کتاب
بیان نظرات تعدادی از خوانندگان کتاب
پرسش و پاسخ