نشست معرفی و نقد «کتاب جنگل بارانی»

پارک علم و فناوری مدرس نشست معرفی و نقد «کتاب جنگل بارانی» را برگزار می‌کند

پارک علم و فناوری مدرس نشست معرفی و نقد «کتاب جنگل بارانی» را برگزار می‌کند

  • روز سه‌شنبه مورخ ۶ اسفندماه ۹۸

  • ساعت: ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰

  • هزینه رویداد: رایگان

  • با حضور: دکتر کریمیان اقبال

  • محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، طبقه منفی یک بلوک ۳، سالن شورای فنی و مهندسی

برنامه نشست
سخنان دکتر مصطفی کریمیان اقبال در خصوص معرفی کتاب
سخنان مهندس یعقوب زاهدی مترجم کتاب
بیان نظرات تعدادی از خوانندگان کتاب
پرسش و پاسخ