کارگاه «چگونه دانش‌بنیان شویم؟»

کارگاه «چگونه دانش‌بنیان شویم؟»

پارک علم و فناوری مدرس کارگاه «چگونه دانش‌بنیان شویم؟» را برگزار می‌کند

  • روز یکشنبه مورخ 16 تیرماه 98

  • ساعت: 14 تا 18

  • هزینه رویداد: رایگان برای دانشجویان و واحدهای فناور

  • مدرس: مهندس محسن صدری، سرارزیاب رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارزیابی بیش از صد شرکت دانش‌بنیان

  • محل برگزاری: پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، سالن جلسات

  • ثبت‌نام: تماس با شماره 66956911 و یا از طریق لینک تلگرام MAPVACO@

محورهای کارگاه
آشنایی با فرایند ارزیابی دانش‌بنیان
آشنایی با سر دبیری‌های تخصصی معاونت علمی و فناوری
آشنایی با فرایند اقدام، ارزیابی و اعتراض

*به شرکت‌کنندگان گواهی حضور اعطا می‌شود.